Bashkia Puke ne kuader te hartimit te planit te menaxhimit te integruar te mbetjeve urbane me mbeshtetjen e programit per decentralizim dhe zhvillim lokal DLDP, ju fton diten e enjte me 13 prill ne oren 10.30,ne sallen e keshillit bashkiak Puke per degjesen publike te ketij plani jeni te mirpritur

pages-from-degjesa_puke-copy