Është zhvilluar sot mbledhja e këshillit bashkiak për muajin mars2017 ku u miratua projekti-vendimi për dhenjen e ndihmës ekonomike.
Ndërkoh unanimisht këshilli bashkiak I Pukës ka votuar dhe propozimet e grupe të ndryshme intelektualësh për dhënjën e titullit “Qytetar Nderi”pas vdekjes ish drejtorit të Pallatit të Kulturës Pukës, Harillaq Kerkezi.
Është miratuar dhënja e titullit “Qytetar Nderi” për profesiorin dhe studiuesin Xhemal Meçi
Është miratuar dhënja e titullit “Qytetar Nderi” për profesorin dhe studiuesin Mark Mesuli
Pika e fundit e rendit të ditës për kalimin e tokës në pronësi u shty për mbledhjen e ardhshme për shkak se zyra përkatëse nuk kishte plotësuar dokumentacionin.