1Një tjetër mundësi për banorët e zonave rurale në bashkinë Pukë. Kryebashkiaku, z.Gjon Gjonaj së bashku me përfaqësuesit e RTM po prezantojn projektin: “ALEANCA PËR ZHVILLIM DHE VLERËSIMIN E BUJQËSISË 3FAMILJARE NË VERI TË SHQIPËRISË” Financuar nga Agjensia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim.