2Një mjet i ri zjarrfikës, i përshtatshëm për terrene malore që karakterizojnë zonen tonë i ka kaluar nga bashkia në dispozicion Shërbimit Zjarrfikës pranë bashkisë Pukë. Mjeti ka kapacitet prej 1500 litër ujë, ndërsa gjatë dimrit do të ket rol specifik për transportin e emergjencave shëndetësore apo 3aksidenteve rrugore. Tashmë Shërbimi zjarrfikës ka në dispozicion katër mjete për përballimin e rasteve të zjarreve.