Projekti  për Rikualifikimin urban të  qendrës  së qytetit dhe  Rezervuarit  të vogël  pran  Spitalit, do të ndikoj për rigjallerimin e zhvillimit  ekonomik të qytetit . Projekt synon të ndërhyjë në urbanizim dhe rivitalizimin e shesheve dhe Liqenit, por edhe ne identifikimin dhe tjetërsimin e objekteve ekzistuese dhe përgatitjen e një produkti turistik, duke kombinuar bukuritë natyrore, monumentet e kulturës dhe vetitë kurative të klimës, për ta konsoliduar zonën si një atraksion turistik.

Sheshi  i  qyteti  është menduar te ndryshoj formen e tij  duke u ndërtuar në formen e një paralelogrami me përmasa 58×40 meter.  Për të bërë një kontroll më të mire të mikroklimës në verë, në qender të qytetit  është planifikuar ndërtimi  I një  shatervani, në  formen e  një  pasqyre ujore.


E  gjithe  rruga  nga  nga  sheshi  para  bashkise  tek  sheshi  para  Poliklinikes  do  te jete ne fomrne  e një  pedonalje  që përfundon prane brigjeve  të  rezervuarit.   Pjese e  rendesishme  e investimit është ndriqimi permes  shtyllave 3.5 m të  gjata  ndërsa  pranë  drurve  decorative  do  te  kete  ndriques  nga  toka.

Sheshi para poliklinikës dhe Hotel Turizmit do të jetë në përmasa më të vogla  se  ai para bashkisë,  ndërsa pjesa përball  poliklinikes ku ishin të ndërtuara  lokalet  një kateshe  do të  ndërtohet në formen e një amfiteatri që  lidh pjese e rrugës sipër me  këtë shesh.

Ndërthurja me  element druri,  gjelberim  dhe  zbritja  e  lehte është planifikuar me tej  të  lidh  pjesen  në  anen e  Poliklimikës mes sheshit  dhe Liqenit te vogël. Parku pranë liqenit  do të ketë  një ndërthurje mahnitëse mes  pasqyrës  ujore  që krijon liqeni mes gjelberimit, shetitoreve  perreth liqenit e  cila  do të  jetë  po  ashtu e  ndricuar.

Pjesë e parkut do të jetë një Qendër Kombetare Rekreacioni si dhe njëkënd lojrash për fëmijë I shtrire  në një siperfaqe 870 meter katrore. Hapsira  në të cilët planifikohet  të  investohet është menduar  të  jetë  shumfunksionale  dhe e perdorshme nga qytetarët gjatë gjithë vitit.