Rikualifikimi urban i qendrës së qytetit dhe Rezervuarit të vogël prane Spitalit

Projekti për Rikualifikimin urban të qendrës së qytetit dhe Rezervuarit të vogël pran Spitalit, do të ndikoj për rigjallerimin e zhvillimit ekonomik të qytetit . Projekt synon të ndërhyjë në urbanizim dhe rivitalizimin e shesheve dhe Liqenit, por edhe ne identifikimin dhe tjetërsimin e objekteve ekzistuese dhe përgatitjen e një produkti turistik, duke kombinuar bukuritë natyrore, monumentet e kulturës dhe vetitë kurative të klimës, për ta konsoliduar zonën si një atraksion turistik.

Çatite e rikonstruktuara te qytetit të Pukës, drejt përfundimit.

Çatit e qytetit të Pukës janë drejt përfundimit. Cilësia ka qen prioritet i punës në këtë element të rëndësishëm, që rrezikonte serizisht jeten e qytetarve si pasojë e amortizimit. Çatit ekzistuese ishin ndërtuar prej kohës kur janë ndërtuar pallatet, ndërsa qytetarët e kishin të pamundur ndërhyrjen për ndërtimin e çative të reja.

Ura e re ne fshtain Dom, NJA Gjegjan drejt perfundimit te plotë.

Ura e lagjes Vathaj në fshatin Dom, Njësia Administrative Gjegjan nuk do të jetë më rrezik për banorët e zonës. Punonjësit e Shërbimeve në Njësin Administrative Gjegjan tashmë janë drejt përfundimit të trasesë së re të kësaj ure, realizimi i të cilës ishte një porosi e veçantë e kryebashkiakut Gjonaj.