Oraret e nisjeve dhe kthimeve te linjave rreth qytetase, nderqytetasve te transportit te udhetareve.

1-Linja Puke Tirane Puke
Nisja nga Puka
05:00
06:00
10:00
12:00
Nisja nga Tirana
10:00
13:00
14:00
16:00
2-Linja Puke Shkoder Puke
Nisja nga Puka
06:00
08:00
Nisja nga Shkodra
12:00
02:00
3-Linja Puke Kukes Puke
Nisja nga Puka
07:00
Nisja nga Kukesi
13:00
4-Linja Qelez Puke Qelez (Brenda territorit te bashkise Puke)
Nisja nga Puka
06:00
07:00
07:00
Nisja nga Qelza
11:00
12:30
14:00
5-Linja Gjegjan Puke Gjegjan (Brenda territorit te bashkise Puke)
Nisja nga Puka
06:00
07:00
Nisja nga Gjegjani
11:00