Bashkia Pukë njofton se Qeveria Shqiptare dhe Ministria e Zhvillimit Urban kanë alokuar fondet për dëmshpërblimin e pronarve, pronat e të cilve u prishen në kuadër të projektit për rivitalizimin e liqenit dhe shetitores qendrore të qytetit.