Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim, një oganizatë shqiptare jo fitim prurëse me qendër në Tiranë, ju fton rë aplikoni për pozicionin më poshtë: Kordinator projekti në Pukë: · Minimumi 2 (dy) vjet eksperiencë punë me donatorë që kanë financuar projekte në Pukë; · Dy vjet punë me fermerë, mundësisht exsperience me grupe grash; · Njohuri në rritje kafshësh, e preferuar është eksperienca në rritje dhish, sidomos në rritjen e tyre dhe përpunimin e qumështit; · Me personalitet dhe integritet në komunitet në Bashkinë Pukë. · Njohuri të mira në paketën Office të kompjuterit ( Ëord dhe Excel) · Jeton dhe është anëtar i komunitetit të Pukës. Për të aplikuar: Ju lutem dërgoni: (i) një curriculum vitae, (ii) letër motivimi, and (iii) kontaktet e një personi që vërtetin punët e kryera në: gadc@gadc.org.al Ju lutem mos telefononi. Ne do kontaktojmë vetëm kandidatët që do të përzgjidhen për procesin e intervistës. Rreth GADC: E themeluar në vitin 1995 si një organizatë e pavarur dhe jo fitimprurëse, GADC ofron trajnime dhe ekspertizë teknike, zhvillon kërkime, zhvillon propozime për politika dhe angazhohet në advokimin për të nxitur barazinë gjinore dhe përfshirjen sociale të grupeve të margjinalizuara në Shqipëri. Duke punuar në partneritet me grupet në komunitet, rrjetet kombëtare, institucionet publike në nivel lokal dhe qendror, si dhe me organizatat ndërkombëtare, GADC kombinon ligjin, cështjet gjinore dhe ndikimi e tyre te qytetarët për të ndërtuar një shoqëri të drejtë, prosperuese dhe demokratike në Shqipëri.