22Shtëpi në shtëpi në lagjen Mehaj për të parë investimet e
bashkise në infrastukturen urbane për disiplinimin e ujërave të zeza dhe të bardhë të kësaj zone, e lën në harresë prej 27 vitesh.

 

24