Në dt,14 shtator 2017, Ora 10:00, Salla e Leksioneve pran Pallatit të Kulturës ju ftojmë në degjesen publike lidhur me hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Pukë. Ftojmë të gjithë qytetarët, pasi ky është një projekt i rëndësishëm për të ardhmen e Pukës dhe pukjanve.

1