NJOFTIM

Bashkia Pukë njofton të gjithë qytetarët pukjanë, pronarët e njësive tregtare dhe banorët e pallateve ku është bërë rikonstruksioni I fasadave të mbajnë larg duart nga fasadat e reja, pasi në të kundërt do të përballen me forcen e ligjit. Gjatë kësaj të hënë Policia bashkiak ka vendosur dy gjoba në vleren e 5000 lekve të rinjë ndaj atyre të cilët kan ndërhyr mbi fasadat e sapo përfunduara. Qëllimi I bashkisë nuk është ndërmarrja e sanksioneve, por ruajtja e fasadave. Të ndërar bashkqytetar kërkojmë mirkuptimin tuaj për ruajtjen e këtij investimi, pasi është një shërbim I vlefshëm për banesat apo bizneset tuaja. Fasadat me sistem kapot nuk lejojne vrima mbi ta, pasi kështu shkaktohet demtimi I këtij investimi të vlefshëm për qytetin e Pukës në përgjethësi e për shtëpit, apo bizneset tuaja në veçanti. Duke shpresua në mirkuptimin tuaj Ju falenderojmë për bashkëpunimin! Bashkia Pukë

 

MUNDËSI PUNËSIMI APLIKONI MENJËHERË POR JO MË VONË SE 18 MAJ 2017, ora 17.00

Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim, një oganizatë shqiptare jo fitim prurëse me qendër në Tiranë, ju fton rë aplikoni për pozicionin më poshtë: Kordinator projekti në Pukë: · Minimumi 2 (dy) vjet eksperiencë punë me donatorë që kanë financuar projekte në Pukë; · Dy vjet punë me fermerë, mundësisht exsperience me grupe grash; · Njohuri në rritje kafshësh, e preferuar është eksperienca në rritje dhish, sidomos në rritjen e tyre dhe përpunimin e qumështit; · Me personalitet dhe integritet në komunitet në Bashkinë Pukë. · Njohuri të mira në paketën Office të kompjuterit ( Ëord dhe Excel) · Jeton dhe është anëtar i komunitetit të Pukës. Për të aplikuar: Ju lutem dërgoni: (i) një curriculum vitae, (ii) letër motivimi, and (iii) kontaktet e një personi që vërtetin punët e kryera në: gadc@gadc.org.al Ju lutem mos telefononi. Ne do kontaktojmë vetëm kandidatët që do të përzgjidhen për procesin e intervistës. Rreth GADC: E themeluar në vitin 1995 si një organizatë e pavarur dhe jo fitimprurëse, GADC ofron trajnime dhe ekspertizë teknike, zhvillon kërkime, zhvillon propozime për politika dhe angazhohet në advokimin për të nxitur barazinë gjinore dhe përfshirjen sociale të grupeve të margjinalizuara në Shqipëri. Duke punuar në partneritet me grupet në komunitet, rrjetet kombëtare, institucionet publike në nivel lokal dhe qendror, si dhe me organizatat ndërkombëtare, GADC kombinon ligjin, cështjet gjinore dhe ndikimi e tyre te qytetarët për të ndërtuar një shoqëri të drejtë, prosperuese dhe demokratike në Shqipëri.

NJOFTIM PËR MBLEDHJEN E KËSHILLIT BASHKIAK

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA PUKË

KËSHILLI BASHKIAK

Nr. 781. prot.                                            Pukë, më 21/04/2017

  1. Lënda:   Njoftim për mbledhjen e Këshillit të Bashkisë
  1. Drejtuar: Gjon GJONAJ 

Në zbatim të pikës 2, neni 53 të ligjit nr.139/2015, “Për Vetëqeverisjen Vendore”, si dhe të nenit 20VKB nr. 60 datë 22.12.2003 “Rregullore e funksionimit të Këshillit Bashkiak”.Me datën 28.04.2017, ora 15:00, në sallën e mbledhjeve të Këshillit, bëhet mbledhja e Këshillit Bashkiak me këtë rend dite:

  1. Projekt-vendimit, për miratimin e dhënies se Nd.ekonomike për periudhën 1-30 Prill 2017.
  1. Projekt-vendim, për një ndryshim në VKB nr. 06, datë 23.01.2017, “Miratimi i nivelit të pagave të Administratës së Bashkisë Pukë, Njësive Administrative, Institucioneve të Varësisë dhe Funksioneve të deleguara për vitit 2017”.
  • Projekt-vendim, për përdorimin e fondit rezervë për vitin 2017.
  1. Projekt-vendim, për miratimin e shitjes së pasurisë nr. 2/71-N1, “Kaponone”.
  1. Projekt-vendim, për miratimin e planit lokal për menaxhimin e integruar të mbetjeve të ngurta urbane në Bashkinë Pukë.
  1. Shqyrtim kërkesash.

Komisionet e përhershme përkatëse mund te dërgojnë në zyrën e Sekretarit të Këshillit, deri më datën 26.04.2017 ora 900 problemet që mendojnë dhe propozojnë lidhur me rendin e ditës.

Dosjet me materialet e nevojshme sipas rendit të ditës jane të plotësuara, pranë zyres së Sekretarit të Këshillit.

                                                        Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

                                                                              Anton KOLAJ

                                                            ________________

                                                                  S E K R E T A R I

NJOFTIM: SHTYHET SHPERTHIMI TEK FABRIKA E MIELLIT

Ju bëjmë me dije se Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka shtyr shpërthimin e kontrolluar për prishjen e objektit të ish Fabrikës së Miellit për në oren 15:00. Zona do të jetë e kufizuar që në oren 13:00. Faleminderit për mikuptimin!

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Bashkia Pukë njofton të gjithë të interesuarit se hapet një vend pune, shkrues projektesh në gjuhen angleze.
Kriter: Të jetë diplomuar në fakultetin e gjuhëve të huaja.
Kandidati, kandidatja më e përshtatshe do ti nënshtrohet një trajnimi pranë Ambasadës së BE në Tiranë dhe më pas do të punoj pranë bashkisë si punonjës/e e projektit në fjalë

Të interesuarit të kontaktojne në inbox e faqes tonë për orjentime të mëtejshme
Ju faleminderit!
BASHKIA PUKË