Kordinatori për informim:  Aida Sinani, me pozicion pune  Juriste.

Mund të na kontaktoni në adresë  email-i: aida_sinani@yahoo.com dhe në nr. cel: 0695239960.