Si pasoje e dëmtimeve të konstatuara kohëve të fundit, kryesisht në masivin pyjor të Krrabit, kreu i bashkisë Pukë, z.Gjon Gjonaj ka mbledhur në një takim pune stafin e Drejtorisë së Shërbimit Pyjor nga të cilët kërkoi marrjen e masave të menjëhershme ndaj dëmtimit që po i bëhet sipërfaqeve pyjore. Klikoni në linkun e mëposhtëm për zhvillimin e takimit.

https://www.facebook.com/236776123325015/videos/517079015294723/