Çatit e qytetit të Pukës janë drejt përfundimit. Cilësia ka qen prioritet i punës në këtë element të rëndësishëm, që rrezikonte serizisht jeten e qytetarve si pasojë e amortizimit. Çatit ekzistuese ishin ndërtuar prej kohës kur janë ndërtuar pallatet, ndërsa qytetarët e kishin të pamundur ndërhyrjen për ndërtimin e çative të reja. Puna nuk përfundon këtu. Ne vijojmë me fasadat dhe dritaret e pallateve ku ndërtua, çatitë.

Erdhem me premtimin se do ju shërbejmë dhe një gjë të till po bëjmë çdo ditë, të bindur për përgjegjësin që kemi ndaj jush. Bashkia Pukë falenderon të gjithë qytetarët për bashkëpunimin dhe mirkuptimin!