Bashkia Puke në prag të investimit ne rrugën e Gjegjanit. Qeveria Shqiptare fond prej 924.502.776 lekë

Bashkia Puke eshte në prag të fillimit të investimit ne rrugën e Gjegjanit. Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka kryer proceduren e tenderimit të këtij projekti për të cilin Qeveria Shqiptare ka dhëne një fond prej 924.502.776 lekë. Kompania fituese për realizimin e projektit: “ALB-Star” Puna fillon nga puna me 25 prill 2017. Kohzgjatja për realizimin e projektiti eshte 18 muaj. Nje tjeter premtim i mbajtur nga Bashkia ndaj banoreve te Pukes.