Çatite e rikonstruktuara te qytetit të Pukës, drejt përfundimit.

Çatit e qytetit të Pukës janë drejt përfundimit. Cilësia ka qen prioritet i punës në këtë element të rëndësishëm, që rrezikonte serizisht jeten e qytetarve si pasojë e amortizimit. Çatit ekzistuese ishin ndërtuar prej kohës kur janë ndërtuar pallatet, ndërsa qytetarët e kishin të pamundur ndërhyrjen për ndërtimin e çative të reja.